Бъдещето започва от днес

Макс Медиа е фирма, която проявява креативност, работи в тясно сътрудничество с клиента с цел по-точно изпълнение на ангажиментите, спазва определените срокове. Фирмата дава на клиента повече от предварително договореното.

Свържете се с нас

Контакти

Макс Медиа ЕООД

  • 1360 София, бул. Сливница № 90Б, ет.2, офис 8
  • + 359 885 60 20 37 / + 359 879 92 07 76
  • office@max-media-bg.com

СЛЕДВАЙТЕ НИ